• WAP手机版 RSS订阅 加入收藏  设为首页
二十四节气

大寒节气的经典诗句

作者:未知   来源:网络   阅读:1870   评论:0
内容摘要:  大寒节气的经典诗句    《大寒》    【宋代】陆游    大寒雪未消,闭户不能出,    可怜切云冠,局此容膝室。 &em...

  大寒节气的经典诗句


    《大寒》


    【宋代】陆游


    大寒雪未消,闭户不能出,


    可怜切云冠,局此容膝室。


    吾车适已悬,吾驭久罢叱。


    拂麈取一编,相对辄终日。


    亡羊戒多岐,学道当致一,


    信能宗阙里,百氏端可黜。


    为山傥勿休,会见高崒嵂。


    颓龄虽已迫,孺子有美质。


    《大寒出江陵西门》


    【宋代】陆游


    平明羸马出西门,淡日寒云久吐吞。


    醉面冲风惊易醒,重裘藏手取微温。


    纷纷狐兔投深莽,点点牛羊散远村。


    不为山川多感慨,岁穷游子自消魂。


    《苦寒吟》


    【唐代】孟郊


    天寒色青苍,北风叫枯桑。


    厚冰无裂文,短日有冷光。


    敲石不得火,壮阴正夺阳。


    调苦竟何言,冻吟成此章。


    《村居苦寒》


    【唐代】白居易


    八年十二月,五日雪纷纷。


    竹柏皆冻死,况彼无衣民。


    回观村闾间,十室八九贫。


    北风利如剑,布絮不蔽身。


    唯烧蒿棘火,愁坐夜待晨。


    乃知大寒岁,农者尤苦辛。


    顾我当此日,草堂深掩门。


    褐裘覆紖被,坐卧有馀温。


    幸免饥冻苦,又无垄亩勤。


    念彼深可愧,自问是何人。


    《大寒吟》


    【宋代】邵雍


    旧雪未及消,新雪又拥户。


    阶前冻银床,檐头冰钟乳。


    清日无光辉,烈风正号怒。


    人口各有舌,言语不能吐。


    《永乐沽酒》


    【宋代】方回


    大寒岂可无杯酒,欲致多多恨未能。


    楮币破悭捐一券,瓦壶绝少约三升。


    村沽太薄全如水,冻面微温尚带冰。


    爨仆篙工莫相讶,向来曾有肉如陵。


   《冬行买酒炭自随》


    【宋代】曾丰


    大寒已过腊来时,万物那逃出入机。


    木叶随风无顾藉,溪流落石有依归。


    炎官后殿排霜气,玉友前驱挫雪威。


    寄与来鸿不须怨,离乡作客未为非。


    《游慈云》


    【宋代】陈著


    老怀不与世情更,才说閒行兴翼然。


    微湿易乾沙软路,大寒却暖雪晴天。


    未曾到寺香先妙,底用寻梅山自妍。


    笑问松边人立石,汝知今日是何年。


    《元沙院》


    【宋代】曾巩


    升山南下一峰高,上尽层轩未厌劳。


    际海烟云常惨淡,大寒松竹更萧骚。


    经台日永销香篆,谈席风生落麈毛。


    我亦有心从自得,琉璃瓶水照秋毫。


    《和仲蒙夜坐》


    【宋代】文同


    宿鸟惊飞断雁号,独凭幽几静尘劳。


    风鸣北户霜威重,云压南山雪意高。


    少睡始知茶效力,大寒须遣酒争豪。


    砚冰已合灯花老,犹对群书拥敝袍。


    大寒|经典诗词十首,读诗之人心自暧


   大寒出江陵西门


    宋 陆游


    平明羸马出西门,淡日寒云久吐吞。


    醉面冲风惊易醒,重裘藏手取微温。


    纷纷狐兔投深莽,点点牛羊散远村。


    不为山川多感慨,岁穷游子自消魂。


    苦寒吟


    唐·孟郊


    天寒色青苍,北风叫枯桑。


    厚冰无裂文,短日有冷光。


    敲石不得火,壮阴正夺阳。


    调苦竟何言,冻吟成此章。


    永乐沽酒


    元·方回


    大寒岂可无杯酒,欲致多多恨未能。


    楮币破悭捐一券,瓦壶绝少约三升。


    村沽太薄全如水,冻面微温尚带冰。


    爨仆篙工莫相讶,向来曾有肉如陵。


    游慈云


    宋·陈著


    老怀不与世情更,才说閒行兴翼然。


    微湿易乾沙软路,大寒却暖雪晴天。


    未曾到寺香先妙,底用寻梅山自妍。


    笑问松边人立石,汝知今日是何年。


   冬行买酒炭自随


    宋·曾丰


    大寒已过腊来时,万物那逃出入机。


    木叶随风无顾藉,溪流落石有依归。


    炎官后殿排霜气,玉友前驱挫雪威。


    寄与来鸿不须怨,离乡作客未为非。


    与同舍游净明是日大寒予独乘马诸公以盂浩然


    宋·王之望


    惨淡阴风暗广川,冲寒直到白云边。


    寒驴苦忆长安道,古寺深行小有天。


    岘首诗人穷入画,孤山处士句堪传。


    疑君便是林君复,妙字清题故宛然。


    岁寒知松柏


    宋 黄庭坚


    松柏天生独,青青贯四时。


    心藏後凋节,岁有大寒知。


    惨淡冰霜晚,轮囷涧壑姿。


    或容蝼蚁穴,未见斧斤迟。


    摇落千秋静,婆娑万籁悲。


    郑公扶贞观,已不见封彝。


   村居苦寒


    唐 白居易


    八年十二月,五日雪纷纷。


    竹柏皆冻死,况彼无衣民。


    回观村闾间,十室八九贫。


    北风利如剑,布絮不蔽身。


    唯烧蒿棘火,愁坐夜待晨。


    乃知大寒岁,农者尤苦辛。


    顾我当此日,草堂深掩门。


    褐裘覆絁被,坐卧有余温。


    幸免饥冻苦,又无垄亩勤。


    念彼深可愧,自问是何人。


   元沙院


    宋 曾巩


    升山南下一峰高,上尽层轩未厌劳。


    际海烟云常惨淡,大寒松竹更萧骚。


    经台日永销香篆,谈席风生落麈毛。


    我亦有心从自得,琉璃瓶水照秋毫。


标签:大寒 
相关评论
华人社区QQ交流群:795173390 皖ICP备16004426号